First International Conference on Indigenous place names

Søker
Samisk høyskole
Finnmark
Samarbeidspartner
Institute of the Peoples of the North, Herzen State Pedagogical University , St. Petersburg
Barentssekretariatets støtte
205 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Samisk høgskole i Guovdageaidnu er vertskap for en tverrfaglig internasjonal konferanse med rundt 140 deltakere, om gransking av urfolksnavn på ulike steder (urfolksspråk). Et bredt kulturprogram utgjør en del av konferansen, og innledere og artister som representerer urfolk i nord og sør (inkludert Barentsregionen) er ventet til arrangementet, som finner sted i Guovdageaidnu 3. - 8. september 2010.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
140