Filmfest Salten - Barents youth film festival 2010

Søker
Salten Kultursamarbeid
Nordland
Samarbeidspartner
Barents youth cooperation office
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
180 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Ungdom

­­

Salten filmfestival skal utvikles til et internasjonalt prosjekt for unge filminteresserte i alderen 14-16 fra Norge, Finland, Sverige og Russland. Det skal inviteres 50 ungdommer til en filmworkshop der de skal lage film og få veiledning fra profesjonelle filmskapere. Etter dette skal det arrangeres en filmfestival der lokale ungdommer fra Salten også inviteres med og det forventes 1200 besøkende.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
1256