Film- og TV-festival "Northern Character" 2010

Søker
Tundra Film
Troms
Samarbeidspartner
TV21
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
18 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media

­­

Prosjektet går ut på å organisere norsk deltaking i film- og TV-festivalen ”Northern Character” i Murmansk 16. - 19. november 2010. Det er tredje året denne festivalen arrangeres og den har i løpet av disse årene vokste i sitt omfang. Festivalen er en revitalisering av den tidligere mediafestivalen Barents TV-festival som ble arrangert for siste gang i 2003.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
17