Feelgood-uke

Søker
Samovarteateret
Finnmark
Samarbeidspartner
State National Theatre of Karelia,
Karelia
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

18. til 24. oktober, arrangerer Samovarteateret en hel ukes kulturfest i Kirkenes, hvor de inviterer sine beste samarbeidspartnere gjennom 20 år til en "Feelgood-uke". Aktørene vil forberede korte kunstnerisk innslag som vil bli satt sammen til en festforestilling som blir vist i slutten av uka. På programmet ellers i uka står 3 forskjellige workshops, kulturkafeer med debatter og mindre konserter og forestillinger. Fra russisk side inviteres representanter fra Karelia Nasjonalteater og Tim Dorofeev Quartet fra Arkhangelsk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
70