European border dialogues

Søker
Institute for stability and development Praha
Samarbeidspartner
Regional development agency Kaliningrad
Barentssekretariatets støtte
190 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Institute for Stability and Development skal arrangere en konferanse, "European border dialogues - European forum for CBC in
a wider Europe", i perioden 27. - 29. oktober 2010 i Uzhgorod og Kosice med tema grensekryssende samarbeid mellom de østlige grensene i EU. Hovedmålet med konferansen er å skape et årlig forum for dialog om grensekryssende samarbeid og for kompetanseutveksling mellom europeiske grenseregioner. Forumet skal samle byråkrater, politikkutformere og forskere som arbeider på lokalt, regionalt og europeisk nivå.

Antall deltakere i prosjektet