Etablering av samarbeid mellom Tromsø og Petrozavodsk

Søker
Universitetet i Tromsø
Troms
Samarbeidspartner
Karelian Research Center of Russian Academy of Sciences
Karelia
Barentssekretariatets støtte
175 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Målet med prosjektet er å etablere kontakt for framtidig samarbeid innen forskning og undervisning mellom den vitenskapelige staben ved Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø, og kollegaer ved Karelian Research Center, Russian Academy of Sciences og Petrozavodsk State University i Petrozavodsk.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
9