Etablering av program for Enøk i Nordvest-Russland

Søker
Greenfuel AS
Samarbeidspartner
R-Energo, Moskva
Barentssekretariatets støtte
165 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

­­

Antall deltakere i prosjektet