Etablering av kompetansebase om eiendomssektoren i Arkhangelsk

Søker
Nordnorsk Skipskonsult AS
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk Handels- og Industrikammer
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
290 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Nordnorsk Skipskonsult AS ønsker på grunnlag av allerede opparbeidet kompetanse å etablere en kompetansebase på eiendomssektoren i Arkhangelsk som skal være tilgjengelig for alle norske bedrifter og organisasjoner. NSK ønsker å bruke Birger Johnsen Consulting til å gjennomføre en grundig studie av hele eiendomssektoren i Arkhangelsk. Anco Eiendom (Tromsø) vil bistå i dette arbeidet sammen med Arkhangelsk Handels- og Industrikammer. Målsettingen er å gjøre det lettere for norske bedrifter å etablere næringsprosjekter i Arkhangelsk-regionen samt styrke det brohodet som allerede er etablert der borte. En av målsetningene er å få ferdigstilt en rapport om eiendomssektoren i Arkhangelsk med forslag til samarbeids- og investeringsprosjekter for norske bedrifter. Dette ønsker man å presentere under utenriksminister Gahr Støres besøk i Arkhangelsk i september 2010.

Antall deltakere i prosjektet