Ekspertseminar om fiskeriforvaltning i Barentsregionen

Søker
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT
Troms
Samarbeidspartner
Murmansk State Technical University
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
210 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Prosjektet skal, i seminarform, forene unge forskere og studenter fra Barentsregionen som er involvert i eller arbeider med fiskerispørsmål. Seminaret skal foregå i Tromsø om bord på det Russiske skoleskipet SEDOV, 15. - 17. september 2010. Ledende forskere samt forvaltningsmyndigheter i regionen kommer også til å delta. 

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
70