EcoPechora 2010 International Conference

Søker
Akvaplan-niva AS
Troms
Samarbeidspartner
Nenets Information and Analytic Centre
Nenets
Barentssekretariatets støtte
140 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Miljø

­­

Målsettingen er å arrangere den internasjonale konferansen ”Environmental Status of the Pechora Region – EcoPechora 2010", 28. september - 1. oktober 2010. Dette er en oppfølging av den første EcoPechora konferansen i mai 2008. Konferansen er grunnet i samarbeidet mellom Komi Republikken, Arkhangelsk Fylke og Nenets Administrative Område om utviklingen av Pechora regionen. Deltakere er vitenskapelige institusjoner, regionale og føderale myndigheter, representanter fra olje- og gassindustrien, samt NGOer.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
164
Ungdom
50 (norske og utenlandske)