Development of electronical services

Søker
Universitetsbibliotek i Tromsø
Troms
Samarbeidspartner
Northern State Medical University
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
125 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Universitetsbiblioteket i Tromsø og Northern State Medical University i Arkhangelsk skal samarbeide i dette prosjektet, som omfatter kompetanseoverføring fra Tromsø til Arkhangelsk vedrørende innføring av et moderne elektronisk bibliotek ved Northern State Medical University. On-line biblioteker er en integrert del av universitetsutdanningen i europeiske land. NSMU har startet prosessen med å opprette et elektronisk bibliotek, men trenger råd og veiledning da elektroniske bibliotek er et nytt fenomen for russiske universiteter. Kompetanseoverføringen skal gjennomføres i løpet av to seminarer - ett i Tromsø og ett i Arkhangelsk. I løpet av det andre seminaret skal partene også drøfte fremtidige samarbeidstiltak.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
10