Den skapende nordalliansen

Søker
Kunstkvarteret Lofoten
Nordland
Samarbeidspartner
NGO Barents Centre for Assistance and Development of Education, Culture and Sport in the Barents Region
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
119 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Formålet med prosjektet er å samle kunstnere fra Nord-Russland og Lofoten med erfaring i undervisning innen kunst og kultur for å diskutere hvordan kunstnerskapet best kan brukes i undervisningssituasjonen. Kunstkvarteret Lofoten samarbeider for tiden med kunstnere fra Arkhangelsk- og Komiregionene om et utvekslingsprogram, hvor vi inviterer en gruppe billedkunstnere til Lofoten. Under oppholdet, 8. - 22. august 2010, vil de produsere bilder og jobbe mot en felles utstilling i Kunstkvarterets galleri og Galleri 2 i Stamsund.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
21