BYFA Kick-Off

Søker
Nordisk Ungdoms Filmfestival NUFF
Troms
Samarbeidspartner
Murmansk Regional Youth Public Fund "Youth House"
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
280 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Tvibit / NUFF og Murmansk fylkes ungdomkomit har en regelmessig utveksling av unge filmskapere fra begge regionene. De arbeider nå med etableringen av Barents Youth Film Academy (BYFA) og vil arrangere et BYFA-kickoff for å utdanne unge filmskapere og engasjere dem i arbeidet med BYFA. BYFA-kickoff er planlagt som en filmworkshop over to uker med profesjonelle workshop ledere fra Norge og Russland. Arrangementet finner sted i Murmansk i oktober 2010.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
10
Ungdom
10 (norske og utenlandske)