Barentsskoler lærer engelsk sammen

Søker
Sør-Varanger kommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Pechenga rayon
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
180 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

”English in the borderland schools” skal gi lærere og elever på barnetrinnet økt kompetanse i engelsk, som et viktig instrument i det internasjonale samarbeidet. Samtidig vil utvikling av funksjonell fremmedspråk-didaktikk gjennom kurs, praksis og erfaringsdeling være et vesentlig målområde. Elever som starter i 5. klasse ved Skole 4 og Sandnes skole høsten 2010 vil være en viktig målgruppe og det skal delta totalt 60 elever og 30 lærere i prosjektet som strekker seg over 3 år.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
86
Ungdom
60 (norske og utenlandske)