Barentssamarbeid om urfolks rettigheter

Søker
Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter
Finnmark
Samarbeidspartner
Yasavey, Naryan-Mar
Nenets
Barentssekretariatets støtte
350 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Gáldu samarbeider med Yasavey om kapasitetsbygging på urfolksrettigheter blant urfolk i Barentsregionen. Olje- og gassutvinning i Arktis er hovedtema for prosjektet, som kulminerer i et felles seminar om emnet i Narjan-Mar i mars-april 2010. Seminaret er en oppfølging av Barents urfolkskongress 2010 og den internasjonale konferansen "Co-existence in the Arctic", arrangert av Arbeidsgruppen for urfolk i BEAR (WGIP), Sametinget og Barentssekretariatet.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
90