Barentsregionen i europeisk kontekst

Søker
Nord-Norges Europakontor, Brüssel
Samarbeidspartner
Barentssekretariatet Murmansk
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
131 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Det europeiske perspektivet er viktig sett i forhold til Barentssamarbeidet. Arbeidet med å styrke den europeiske dimensjonen i Barentssamarbeidet har over tid foregått blant annet gjennom et samarbeid mellom Nord-Norges Europakontor. Dette prosjektet skal videreføre dette arbeidet og bidra til å videreføre og øke dette samarbeidet.

Antall deltakere i prosjektet