Barentsmeeting 2010

Søker
Natur og Utfordring AS
Troms
Samarbeidspartner
Yulia Leontyeva og Maria Petrova
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
189 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

12 elever fra Nordland og 12 elever fra Murmansk skal reise og bo hos hverandre en uke for å få et innblikk i de to landenes kultur, skolearbeid og samfunn. Målsetningen med prosjektet er å knytte tettere bånd mellom barn og ungdom fra Norge og Russland gjennom aktiviteter, opplevelser og tilstedeværelse. Prosjektet vil særskilt fokusere på miljøvern.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
24
Ungdom
24 (norske og utenlandske)