Barent Sea Youth Conference 2010

Søker
Stiftelsen Barentshavkonferanser
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk State Technical University
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Ungdom

­­

Stiftelsen Barentshavkonferanser arrangerer Barents Sea Youth Conference 2010 i Hammerfest, 16. - 19. april. Formålet med konferansen er å gi ungdom i Barentsregionen et innblikk i energisektorens fremtid og muligheter, samt å rekruttere ungdom til en fremtidsrettet og moderne energi og petroleumsindustri i Barentsregionen. Barents Sea Youth Conference skal bidra til å etablere nettverk mellom studenter i Norge, Sverige, Finland, Russland, Danmark, Island og Grønland, og slik skape en ny møtearena som synliggjør deres muligheter innen energisektoren i nord, samt motiverer dem til å søke spennende karrierer i Barentsregionen. Arkhangelsk Statlige Tekniske Universitet er en annen av de russiske partnerne.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
80
Ungdom
80 (norske og russiske)