Arctic Harbour

Søker
Radius Kirkenes AS
Finnmark
Samarbeidspartner
International inter-regional centre of develpoment of tourism
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Næring

­­

Prosjektet Arctic Harbours er et samarbeid mellom Ministry of economic development and Ministry of Transport (Murmansk region), Radius Kirkenes,The International Inter-regional Centre of Development of Tourism (ICDT), og Ramboll Barents and AST-Murmans. Hensikten med prosjektet er å identifisere faktorer og rammevilkår som i dag hindrer en effektiv utvikling av cruiseturisme i Barentsregionen. Dette skal gjøres gjennom detaljerte analyser som skal foregå i hovedprosjektet (ENPI Kolarctic) som skal munne ut i forslag til tiltak.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
4