Arctic Governance. Many Voices - One Dialogue

Søker
Universitetet i Tromsø
Troms
Samarbeidspartner
"EcoPolicy Research and Consulting" Autonomous Non-commercial organisation Moskva
Barentssekretariatets støtte
170 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Målet med hovedprosjektet er å bidra til velorientert, tidsriktig og effektiv utforming av politikk for å takle problemene skapt av de raske endringene i arktiske områder. Denne workshop'en holdes i Tromsø 29. - 30. januar 2010 og tar sikte på å identifisere enkelte kritiske spørsmål angående framtiden til arktisk styre, formulere et sett prinsipper som skal lede debatt om relative fordeler ved spesifikke forslag for arktiske styreordninger, samt å utvikle nøkkelresultater vedrørende arktiske styreordninger.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
71