Åpning av Norsk Konsulat i Arkhangelsk

Søker
Samovarteateret
Finnmark
Samarbeidspartner
Timofey Dorofeev
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
25 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

To representanter fra Samovarteateret i Kirkenes er invitert til å delta kunstnerisk i forbindelse med åpning av det honorære norske konsulatet og norsk-russisk kulturforum i Arkhangelsk i september 2010.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
3