Antimobbing danseprosjekt - HVORFOR?

Søker
Porsanger kommune
Finnmark
Samarbeidspartner
Murmansk regionale ungdomsorganisasjon "Perspektiva"
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
105 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Kulturskskolen i Porsanger skal gjennom prosjektet gi russiske og norske dansere, skuespillere, musikere mulighet til å samarbeide om å lage et kreativt produkt. Det skal delta 25 norske og 35 russiske ungdommer. De skal ha språk-, danse- og skuespillworkshop og sammen finne måter å bekjempe mobbing på. Premieren foregår i Dramateateret i sentrum av Murmansk. I tillegg skal de lage en fotoutstilling med tema mobbing, liv, glede og vennskap.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
64