7th Circumpolar Agricultural Conference 2010

Søker
Bioforsk Nord Holt
Troms
Samarbeidspartner
Arkhangelsk vitenskapelige forskningsinstitutt for jordbruk
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­

Cirkumpolar Agricultural Association (CAA) skal arrangere seminar og møte i Alta i tidsrommet 4. - 8. september 2010. Dette er en møteplass mellom landbruksnæringene i hele det sirkumpolare området (USA, Canada, Danmark, Island, Russland, Norge, Sverige og Skottland) for å videreutvikle nettverk og samarbeid innen disse lands landbrukssektorer og drøfte felles utfordringer. Man skal drøfte muligheter og utfordninger for arktisk landbruk med tanke på klimaendringer.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
200