Vennskapsmenigheter Norge - Russland

Søker
Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Troms
Samarbeidspartner
De russisk-ortodokse bispedømmene i Barentsregionen
Barentssekretariatets støtte
120 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­

Nord-Hålogaland Bispedømme har tatt initativ til en forsterket innsats i forhold til samarbeid mellom lokale menigheter på tvers av grensene i Barentsregionen. Prosjektet gjøres i samarbeid med Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen. En gruppe seminarholdere skal etableres for informasjonsarbeid og kontakt innad i de respektive stiftene. Målet er inngåelse av vennskapsavtaler med konkret innhold mellom menigheter på tvers av øst-vest grensen i Barentsregionen.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
400