Northwest Russia Renewable Energy Forum

Applicant
Bellona
Partner
Murmansk Oblast Energieffektiviseringssenter
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK
Satsingsområde
Miljø

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
100

­­

Bellona skal sammen med Murmansk Oblast Energieffektiviseringssenter (MOEEC) fortsette og videreutvikle sitt Northwest Russia Renewable Energy Forum med nytt opplegg for personer, organisasjoner, myndigheter og selskaper involvert i relevante sektorer. Det skal i løpet av 2009 arrangeres et arbeidsmøte via videokonferanse, en to-dagers konferanse og en studietur i Nord-Norge med fokus på fornybare energikilder.