Lokalt kompetansemiljø for kildinsamisk språkoverføring i Lovozero

Søker
Samisk Høgskole / Sámi allaskuvla
Finnmark
Samarbeidspartner
Kola Sameforening
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
400 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­

Målet med prosjektet er å langsiktig styrke kildinsamisk språk. Samisk høgskole arrangerer et kurs som skal resultere i et fagmiljø for styrking av språkformidling i Lovozero. Målgruppen er kildinsamisk-talende personer som kan arbeide med språkformidling lokalt i Lovozero.

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
20