Finnmarksløpets kulturprogram - Se verden i øynene

Applicant
Kultursenteret SISA
Finnmark
Partner
Barents travel Nikel
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK
Satsingsområde
Kultur

Number of participants in the project

Totalt i prosjektet
25

­­

Finnmarksløpet er et av de største og viktigste fyrtårnene Finnmark har i dag. Løpet arrangeres 7. - 14. mars 2009 for 28. gang med 121 deltakere fra 16 land. I 2008 ble Kultursenteret Sisa involvert i løpet gjennom å lage et kulturprogram. Finnmarkløpets kulturprogram vil både skape den kulturelle rammen rundt løpet samtidig som en også vil sette fokus på viktige samfunnstemaer. Kulturprogrammet 2009 består av utstillinger, Sisa Kabaret, musikkprogram som følger turneen og konferanser. Den musikalske delen av kulturprogrammet er kalt "Musikalske stemmer". Det er engasjert musikere med røtter fra ulike land, noe som gjør at det i de musikalske skjæringspunktene lages nye musikalske uttrykk. Samiske artister vil være sterkest representert.