Bakgrunn

Signing of the Kirkenes Declaration

Barentssekretariatet i Kirkenes ble etablert i oktober 1993, og hadde opprinnelig sin funksjon som praktisk tilrettelegger for det første norske formannskapet i Barents Regionråd.

Barentssekretariatet ble etablert i etterkant av signeringen av Kirkeneserklæringen av 11. januar 1993, hvor Norge, Sverige, Finland og Russland ga en erklæring om samarbeid i den euro-arktiske Barentsregion. Det ble også dannelse av Barentsrådet og Barents Regionråd.

Les denne artikkelen om etableringen av Barentssamarbeidet

I 1998 ble eierskapet for sekretariatet overført til de tre nordligste fylkene; Nordland, Troms og Finnmark. Den formelle overtakelsen skjedde 6. november 1998 og sekretariatet ble et interkommunalt selskap (IKS) fra 1. januar 1999. Midlene til driften skulle fortsatt komme fra Utenriksdepartementet, i tillegg til mindre bevilgninger fra Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og sosialdepartementet og de siste årene også Kulturdepartementet.

Etter etableringen av det Internasjonale Barentssekretariatet  i 2008 har det norske Barentssekretariatet få direkte oppgaver i forhold til Barents Regionråd og Barents Regionkomité. Vår hovedoppgave i dag er å fremme norsk-russisk samarbeid gjennom å legge til rette for godt folk-til-folk prosjektsamarbeid. Sekretariatet har et bredt nettverk av kontakter i Barentsregionen og samarbeider tett med både organer i EU og andre internasjonale organisasjoner.