Vil du lage prisminne til Thorvald Stoltenbergs pris?

Barentssekretariatet utlyser konkurranse for å lage et prisminne til mottakere av Thorvald Stoltenbergs pris

­Thorvald Stoltenbergs pris deles ut årlig for å hedre de som har gjort en viktig jobb med å fremme ideene til barentsregionens far. Derfor er det viktig å ha et flott prisminne som et synlig bevis på hederen personen er tildelt. Nå lyser vi ut en konkurranse til kunstnere som kan lage et flott prisminne. 

Invitasjon til å delta i konkurranse om å lage prisminne for Stoltenbergprisen

Barentssekretariatet delte ut sin første  Thorvald Stoltenberg Pris under Kirkeneskonferansen i 2019. Prisen deles ut til  en eller flere personer, organisasjoner eller andre som har jobbet for 

  • å fremme dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen, 
  • vært inkluderende og jobbet for å få personer til å møtes på tvers av grenser.  
  • arbeidet for vekst, utvikling og mangfold i Barentsregionen. 

Arbeidet bør også ha fått god omtale og skapt økt synlighet for folk-til-folk samarbeidet.

Kunstverk/prisminne
Den som får tildelt Stoltenbergprisen mottar et prisminne fra Barentssekretariatet. Vi inviterer kunstnere til å delta i konkurransen ved å sende inn forslag til prisminne. 

Formelle kriterier:     

  • Kunstverket bør vise relevans og speile kriteriene for tildeling av prisen.
  • Det vil bli gitt en engangsutbetaling for utarbeidelse av kunstverket til kunstneren som vinner konkurransen, på 30 000 kr.
  • Verdien på prisen skal være inntil kr 5 000 kr. 
  • Kunstverket bør kunne stå fritt, på hylle, møbel el.l. 
  • Barentssekretariatet bestiller i første omgang 3 kunstverk, til utdeling i perioden 2022 – 2024.

Vi ber kunstnerne om å sende inn sitt forslag, med illustrasjoner, til Barentssekretariatet innen 30. april 2021. Forslagene skal sendes til info@barents.no

Verkene blir umiddelbart vurdert og vinneren vil motta en bestilling på de tre kunstverkene. 

For spørsmål om utlysningen, kontakt
Kim Stenersen
Barentssekretariatet

Tlf.: 419 30 868
kim@barents.no