Valentina tildelt Thorvald Stoltenbergs pris for 2021

Russiske Valentina Likhosjva får prisen for hennes arbeid for sosial rettferdighet, likestilling, helse og menneskerettigheter i Barentsregionen.

Valentina Likhosjva har i en årrekke jobbet for å bedre enkeltmenneskers hverdag og for å fremme toleranse, åpenhet og mangfold i Barents-regionen. Derfor har pris-juryen valgt Valentina som mottaker av den tredje Thorvald Stoltenbergs pris. 

Bente Knudsen Helland, Solveig Ballo og Amund Trellevik har utgjort årets jury for Thorvald Stoltenbergs pris. De ønsker å hylle hennes arbeid for enkeltmenneskers arbeid og mangfold i Barentsregionen. Valentina har vært en av initiativtakerne til Barents Pride, som har vært gjennomført i Kirkenes siden 2017. 

- Valentina er en verdig mottaker av å videreføre Thorvalds ånd. Måten hun har jobbet med å fremme internasjonalt samarbeid i Barentsregionen, samtidig som hun alltid har vært fokusert på å løfte de som sliter i blant oss er forbilledlig. Vi ser frem til at pandemien er under kontroll slik at vi kan finne et godt tidspunkt hvor vi kan overrekke prisen til henne personlig, sier sekretariatsleder Lars Georg Fordal. 

Prisen til Valentina er en byste av Thorvald Stoltenberg, lik den som står i parken i Kirkenes. I tillegg får hun et reisestipend på 20.000 kroner. 

- Så snart trafikken over den norsk-russiske grensa er tilbake til normalt, vil vi begynne å lete etter et tidspunkt der vi kan hedre Valentina og overrekke prisen til henne, sier Fordal. 

Video fra den første gjennomføringen av Barents Pride i 2017. 

Juryens begrunnelsen for pristildelingen er som følger: 

Thorvald Stoltenbergs pris for 2021 tildeles
Valentina Likhosjva fra Russland

For hennes arbeid for sosial rettferdighet, likestilling, helse og menneskerettigheter i Barents-regionen.

Likhosjva har i en årrekke jobbet for å bedre enkeltmenneskers hverdag og for å fremme toleranse, åpenhet og mangfold i Barents-regionen.

Likhosjva har et brennende engasjement for enkeltmennesker. Over flere år har hun aktivt arbeidet med alt fra migranters rettigheter, flyktningespørsmål, HIV-syke, sosiale rettigheter og utfordringer og problemer seksuelle minoriteter møter i Russland.

Likhosjva har et stort nettverk og et stort hjerte. Og hun er uredd. Hennes arbeid for å hjelpe gateprostituerte, sprøytenarkomane, flyktninger, arbeidsmigranter og andre personer i en sårbar posisjon har gjort inntrykk på oss.

Der andre ser bort ser Likhosjva mennesker i nød.

Likhosjva er initiativtaker til den årlige og grensekryssende Barents Pride-paraden i Kirkenes. Arrangementet blir sett på som et av de viktigste enkeltarrangementene for å fremme toleranse overfor utsatte grupper i Russland og ellers i Barents-regionen. På tre år vokste Barents Pride fra 200 til 350 deltakere, og arrangementet har fått stor oppmerksomhet i norske, russiske og internasjonale medier.

Likhosjva jobber med organisasjoner, russiske og utenlandske, og med enkeltpersoner. Hun driver oppsøkende virksomhet i miljøer og på plasser der storsamfunnet ikke er tilstede. I Murmansk har Likhosjva lenge hjulpet gateprostituerte med materielle ting som prevensjon og medisiner. Men kanskje viktigst av alt: Likhosjva er utdannet psykolog og bruker sin profesjon for å hjelpe mennesker som på ulike måter sliter i sin hverdag.

En viktig del av Likhosjvas arbeid er å skape toleranse for utsatte gruppers rettigheter i dagens Russland, enten dette handler om flyktninger, seksuelle eller religiøse minoriteter, HIV/AIDS-syke eller andre utstøtte grupper.

Det er med stolthet at vi tildeler Valentina Likhosjva Thorvald Stoltenbergs pris for 2021.

Gratulerer!