Stilling ledig: Rådgiver innovasjon og infrastruktur

Barentssekretariatet i Kirkenes ønsker å styrke norsk-russisk næringsaktivitet gjennom en ettårig prosjektstilling

­­Barentssekretariatet i Kirkenes ønsker å styrke norsk-russisk næringsaktivitet gjennom en ettårig prosjektstilling som skal jobbe for økt nytenkning rundt internasjonal næringsutvikling og for enklere mobilitet over den norsk-russiske grensen.  

Vi søker en engasjert, sosial og driftig medarbeider til å jobbe for dette i nært samarbeid med vår næringsrådgiver. 

Prosjektstillingen er ettårig.  
Estimert oppstart er sommer/høst 2021.  
 

Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark og har i dag 11 medarbeidere i Norge og 6 medarbeidere i Russland.  Sekretariatet forvalter midler til finansiering av norsk-russiske samarbeidsprosjekter i Barentsregionen.  I tillegg driver vi et utstrakt informasjonsarbeid der vi forteller om mulighetene i regionen og forholdene i Nordvest-Russland.  Barentssekretariatet har høy kompetanse på regionalt samarbeid med Russland, og er en viktig nasjonal samfunnsfunksjon plassert i Kirkenes. Sekretariatet samarbeider bredt med fagmiljøer i hele Norge og Barentsregionen samt en rekke land i Europa. 

 

Om stillingen 
Denne stillingen i Barentssekretariatet er variert og spennende. Det må påregnes aktivt kontaktskapende arbeid. Du må kunne sette deg grundig inn i støtteordninger som Arktis 2030, Kolarctic og EUs Green Deal. Du må ha et blikk for kreative løsninger og kunne bidra til å finne løsninger på utradisjonelle problemstillinger. 

For den rette kandidaten kan vi tilby utfordrende og interessante arbeidsoppgaver innen et samarbeidsområde i utvikling, med store muligheter for personlig utvikling. Det må påregnes reisevirksomhet og til dels uregelmessig arbeidstid. 

Vår nye kollega må være sosial, utadvendt og glad i å jobbe med mennesker. Som ansatt i Barentssekretariatet må en være komfortabel i møter med andre, jobbe selvstendig og være glad i å holde foredrag, snakke i forsamlinger og dele av sin kunnskap. Personlig egnethet vil bli ilagt stor vekt. Det stilles store krav til selvstendighet, engasjement, personlig fleksibilitet og samarbeidsevner i et tverrkulturelt miljø. 

 

Arbeidsoppgaver 

 • Koordinere arbeidet med å videreutvikle innovasjonsfestivalen ICE som skal resultere i minst to arrangementer, et høsten 2021 og et våren 2022. 
 • Bidra til å videreutvikle ICE som konsept og finne ordninger for fremtidig finansering i samarbeid med relevante aktører.  
 • Utvikle konsept for og bidra til å realisere minst et testprosjekt for økt tilgjengelig transport i den norsk-russiske grenseboersonen i samarbeid med relevante norske og internasjonale aktører 
 • Bidra til økt norsk-russisk næringssamarbeid i Barentsregionen i samarbeid med Barentssekretariatets næringsrådgiver 
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen  

 

Kvalifikasjoner 

 • Relevant høyere utdanning  
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Kunnskaper i russisk språk vil være en fordel 
 • Høye krav til selvstendighet 
 • Gode samarbeidsevner er svært viktig 
 • Du må være engasjert og ta initiativ til kontaktsøkende arbeid                                                
 • Internasjonal arbeidserfaring er ønskelig 
 • God kjennskap til MS Office og grunnleggende kjennskap til sosiale medier kreves 
 • Førerkort klasse B kreves. 
 • Lønn etter avtale.  

Fra brutto lønn trekkes 2% pensjonsinnskudd. Gjennom ordningen med Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark får arbeidstakere bl.a. årlig nedskriving av studielån med 10 % (inntil kr 25.000 pr år), lavere personskatt og høyere barnetrygd. Tilsetting skjer i h.h.t. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Gjensidig prøvetid er 2 mnd. 

Søknadsfrist: 12. april. 

Søknad skal inneholde: 

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål og attester
 • To eller tre referanser med navn, tilknytting til søker, e-post og telefonnummer 

Sendes i PDF-format som vedlegg på e-post til info@barents.no innen 12. april

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 
 
Daglig leder Lars Georg Fordal, 
Epost: lars@barents.no
Tlf: 918 10 796 

Kontaktinformasjon: 
Epost: info@barents.no  
Web: http://www.barents.no/  
Telefon: 78 97 70 50