Urfolkssamarbeid i Barents

I Barentsregionen er det urfolk og minoriteter i alle fire landene, som har samarbeidet siden lenge før grensene oppsto.

Barentssekretariatet støtter urfolksprosjekter i Barentsregionen. Målet er å skape samarbeid på tross av store avstander.­­

Reindriftslærlinger fra Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji reiste til Iengra i Russland for å konkurrere med urfolksungdom fra hele Russland i kunnskaper innenfor tradisjonell kunnskap. Foto: Svein Mathisen

 

"Disse ungdommene jeg møtte der bor laaangt unna meg, men forsto likevel mer av livet jeg lever, enn mange av mine nærmeste ikke-samiske venner hjemme.. Det ble derfor enkelt å bli kjent og inspireres av hverandre som verdsetter reinen like høyt. "

- Brita Sandvik Wilks, deltaker i prosjektet "Reindriftsungdom erfaring- kompetanse og kultur utveksling" i Iengra, som ble støttet av Barentssekretariatet i 2018 

Bare fantasien setter grenser

Barentssekretariatet finansierer grenseoverskrivende prosjekter mellom urfolk i regionen innenfor et bredt spekter av temaer: tradisjonelt håndverk og næring, kultur, entreprenørskap og utdannelse, for å nevne noen få. Ved Barentssekretariatet har vi en egen urfolksrådgiver, som sammen med sin kollega på Barents urfolkskontor i Murmansk sitter på et stort nettverk i regionen, og som kan gi råd om prosjektfinansieringsmuligheter, hjelpe til med å finne eventuelle partnere eller utvikle deres prosjektideer.

Urfolksungdom fra hele verden samles i Kåfjord hver sommer for å delta på ungdomsfestivalen til Riddu Riđđufestivalen. Foto: Riddu Riđđu

 

"Vi vet at disse møtene er med på å bygge et nettverk på tvers av landegrenser. Tanken bak Nuorat er å øke bevisstheten omkring egen kulturbakgrunn og identitet, og gjennom samarbeid med andre urfolksungdom motivere flere urfolksungdommer til å utøve sin egen kultur."

- Alice Marie Jektvik, festivalprodusent ved Riddu Riđđufestivalen

 

Samarbeid på ulike nivå

I tillegg til å jobbe med folk til folk prosjekter, er vår urfolksrådgiver også en av to sekretærer i arbeidsgruppa for urfolk i Barents, sammen med lederen av Barents urfolkskontor i Murmansk. Les mer om arbeidsgruppa her: https://www.barentscooperation.org/en/Working-Groups/Working-Group-of-Indigenous-Peoples

Vepsere, nenetsere og samer fra Norge, Russland, Finland og Sverige samles hvert fjerde år for Barents Urfolkskongress. Her fra den 4. urfolkskongressen i Lycksele mai 2019. Foto: Nelly Slupachik

Har du et norsk-russisk urfolksprosjekt? Kontakt vår urfolksrådgiver for mer informasjon om samarbeid og finansiering.

Les mer om barents urfolkssamarbeid her: 
http://www.barentscooperation.org/en/About/Indigenous-Peoples