Prosjektuka 2020

Det blir småseminar og prosjektuke, istedenfor den tiltenkte prosjektlederkonferansen.
Prosjektmøte

В 2019 году министр иностранных дел г-жа Сёрейде посетила Баренцев секретариат и встретилась с несколькими Баренц энтузиастами. Сейчас мы надеемся на проведение второй встречи с министром иностранных дел в октябре (Фото: Йонас Карлсбакк)

På grunn av at koronasmitten ser ut til å øke etter ferien, har vi kommet til at vi må utsette prosjektlederkonferansen i sin opprinnelige form til 2021 eller 2022. Istedenfor vil vi gjennomføre 4-5 prosjektseminar over hele Nord-Norge. Les mer om det her. 

RESTEN AV DENNE ARTIKKELEN ER UTDATERT INFO! Se oppdatert informasjon her. 

Tradisjonen tro inviterer Barentssekretariatet til prosjektlederkonferanse annet hvert år, og denne høsten er det duket for en ny gjennomføring. 

- Vi må selvsagt forholde oss til de nasjonale og internasjonale tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset, og få vet hvordan dette blir i oktober. Enn så lenge planlegger vi for at konferansen kan gjennomføres da, sier sekretariatsleder Lars Georg Fordal. 

2018-konferansen
Talking Barents-panelet under konferansen i 2018.

Endelig avgjørelse for om det blir gjennomføring vil bli tatt i august.

Konferansen i Tromsø har alltid vært rettet mot de norske prosjektlederne, og planen har vært å gjennomføre en tilsvarende konferanse i Arkhangelsk for de russiske prosjektlederne i slutten av oktober. Derfor vil ikke stengte grenser påvirke gjennomføringen. 

Første gang
Arbeidet med konferanseprogrammet har kommet så vidt i gang, men det er veldig gledelig at utenriksminister Ine Eriksen Søreide allerede har takket ja til å åpne konferansen. 

- Dette blir første gang at en sittende utenriksminister deltar på prosjektlederkonferansen og det synes vi er skikkelig stas, sier Fordal.  

Målet med disse konferansene er å ta godt vare på de aller viktigste støttespillerne i barentssamarbeidet: Ildsjelene som drar i gang barentsprosjekter og leder prosjektets søknad, planlegging og gjennomføring.

Alle organisasjoner i Nord-Norge som har gjennomført et barentsprosjekt de siste årene vil bli invitert til å melde seg på konferansen. Konferansedeltakelsen og overnattingen dekkes av Barentssekretariatet, mens reisen til Tromsø må dekkes av organisasjonene selv. 

- Konferansene skal både inspirere dem til å fortsette det viktige arbeidet de gjør, samtidig som det er viktig for oss å komme i tettere dialog med dem. Hva de har fokus på, hva som eventuelt kan endres og hva som er viktig i arbeidet fremover, sier Fordal. 

Ministeren møter prosjektlederne
Derfor synes han det er veldig bra å utenriksministeren med på laget. Barentssekretaraiatet fordeler prosjektmidlene på vegne av det norske utenriksdepartementet og det er ministeren og hennes stab som legger føringene for norsk russlandspolitikk. 

- Vi planlegger en innledende sesjon hvor Ine skal få komme i tett dialog med prosjektlederne. Målet er å gi henne et innblikk i hvordan Barentssamarbeidet ser ut fra Mosjøen, Sortland eller Båtsfjord, sier sekretariatslederen. 

I Umeå i oktober i fjor overtok Norge også formannskapet i Barentsrådet, som er det øverste organ i Barentsregionen. Blant annet sitter de fire utenriksministerne i Norge, Sverige, Russland og Finland i dette rådet.

Til høsten er Norge midtveis i formannskapsperioden, og folk-til-folk-prosjekter har vært et av de viktigste satsingsområdene for Norge. Derfor er det viktig for Søreide å få tilbakemelding på hvordan arbeidet går fra de som jobber ute i "felten". 

Normalt er det rundt 150 prosjektledere som deltar i Tromsø.

Motiverende planlegging
Styringsgruppa for konferansen er helt i startfasen med planleggingsarbeidet for konferansen, men målet er å ha skissen for et program klart før sommeren. 

Koronakrisen og stengte grenser har i aller høyeste grad påvirket barentssamarbeidet. Derfor er det veldig motiverende for hele staben at de kan jobbe mot dette målet til høsten.

- Prosjektlederkonferansene er alltid en fantastisk massemønstring for barentssamarbeidet, og en real energipille for Barentssekretariatets stab.  Vi håper så inderlig at vi får muligheten til å gjennomføre denne barentsfesten i Tromsø, sier Fordal.