Korona-restriksjoner og barentsprosjekter

Mange prosjekteiere melder nå inn at de avlyser prosjektet på grunn av tiltakene rundt korona-viruset. Les mer om hva du kan gjøre som prosjektleder.

På grunn av den siste utvikling rundt spredningen av korona-viruset og smitteverntiltak rundt dette, får vi mange spørsmål om prosjektgjennomføring. Barentssekretariatet ønsker å være fleksibel når det kommer til avlysninger og kostnader forbundet med dette. 

­­

Denne uken oppdaterte Russland sine retningslinjer i forhold til utenlandske besøkende til den russiske føderasjon. Blant annet forteller Politiet i Finnmark at de som reiser til Russland via Storskog/Borisoglebsk må samtykke til eventuelle smitteverntiltak på russisk side, for eksempel helseundersøkelse eller eventuelt karantene.

Vi anbefaler uansett alle å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger både når det gjelder reiser i Russland eller andre Barentsland, eller når det gjelder gjennomføring av arrangementer i Norge. 

Les mer UDs informasjon om situasjonen her:  https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_russland/id2416298/#helse

Hjemmekontor for alle ansatte
Fra og med fredag 13. mars har Barentssekretariatet stengt sitt kontor i Kirkenes og vi innfører hjemmekontor for alle ansatte. Dette som et tiltak for å hindre videre spredning av koronaviruset. For deg som ønsker å komme i kontakt med oss kan du ringe det samme nummeret eller sende e-post til de samme adressene som før, så vil du få svar så snart vi er ledig.  

Utsettelse eller avlysning av prosjektvirksomhet
Alle prosjektledere som må foreta endringer av sitt prosjekt må snarest melde fra til Barentssekretariatet om dette til info@barents.no eller telefon 78 97 70 50. 

Barentssekretariatet godkjenner at prosjektaktivitet utsettes til et seinere tidspunkt i år. Ta kontakt per telefon eller e-post for å avklare ny tidsplan for prosjektet.

Det er imidlertid ikke mulig å utsette prosjekter til neste år. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet og sluttrapportere innen tidlig i desember 2020 vil vi inndra prosjektbevilgningen og det må det eventuelt søkes på nytt for 2021. Hvis det ikke er påløpt kostnader holder det å sende en e-post til info@barents.no med melding om at prosjektet avlyses

Hvis det allerede er påløpt kostnader i prosjektet bes prosjekteiere om å snarlig sende inn sluttrapport gjennom vår søknadsportal, med regnskap som dokumenterer kostnadene. Barentssekretariatet godkjenner og dekker i utgangspunktet kostnader som var inkludert i vår bevilgning, selv om prosjektet må avlyses. Hvis kun deler av prosjektet avlyses ber vi om at det sendes melding om dette til Barentssekretariatet. 

BarentsKult
Barentssekretariatet godkjenner at prosjektaktivitet utsettes til et seinere tidspunkt i år eller eventuelt til 2021. Sjekk bevilgningsbrevet dere har mottatt, og se hvilken rapporteringsfrist som gjelder for ditt prosjekt.

Også for Barentskult-prosjekter ber vi om at prosjekteiere snarest sender melding til Barentssekretariatet dersom det er besluttet å utsette prosjektet.


 

 

­­