Barentsmidler er på vei

Barentssekretariatet har fått oppdragsbrevet fra Utenriksdepartementet og kan nå betale ut prosjektmidler til de som har fått tildelt støtte.
Fotballkamp

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sammen med fotballspillere fra Finnmark og Murmansk under frigjøringsmarkeringen i Kirkenes i oktober 2019. (Foto: Jonas Sjøkvist Karlsbakk/ Barentssekretariatet)

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og hennes kolleger i Utenriksdepartementet har sendt ut oppdragsbrevet til Barentssekretariatet. Med det brevet følger det 25 millioner kroner til finansiering av barentsprosjekter. 

­­

Fordelingen av  midler til barentsprosjekter som gjennomføres i 2020 startet allerede i november i fjor, men da med et forbehold om at søkere måtte vente til oppdragsbrevet fra Utenriksdepartementet kom. I slutten av forrige uke fikk vi bekreftelsen om midler til fordeling av prosjektmidler til norsk-russisk samarbeid. Midlene skal nå være på vei inn på vår konto når som helst. 

- Vi ber derfor de som har fått tildelt midler og som ønsker forskudd på bevilgningen om å sende oss en forespørsel om dette, så skal vi betale ut forskuddet etter tur så snart vi har tid, sier sekretariatsleder Lars Georg Fordal. 

De prosjektene som allerede er fullført sitt samarbeid kan nå få sluttutbetalingen så snart sluttrapporten er godkjent. 

Tilskuddsordningen skal fremme norsk-russisk samarbeid i Barentsregionen gjennom finansiering av prosjekter mellom norske og russiske partnere og derved skape gjensidig forståelse på begge sider av grensen. Det overordnede mål for de regionale prosjektene er å bidra til tillitsbygging og grenseoverskridende folk-til-folk-samarbeid med Russland i nord. De regionale folk-til-folk-prosjektene skal favne et bredt spekter av samfunnet, herunder kultur, idrett, utdanning, miljø, sivilt samfunn, helse, urfolk og næringsliv, heter det i tilbudsbrevet. 

For spørsmål om ditt prosjekt eller for forskuddsutbetaling, ta kontakt med oss på e-post: info@barents.no eller telefon: 78 97 70 50. 

 

­­