Reistadløpet femdobler barentsprosjektet

Reistadløpet hadde seks russere med på skirennet sitt i 2019. I 2020 planlegger de en enda større barentsprofil på skirennet.
Российские участники на лыжной гонке Reistad

В 2019 г. эти шесть лыжников из Архангельска приняли участие в гонке Reistad. Следующей зимой планируется принять большую по составу делегацию. (Фото: Reistadløpet)

Reistadløpet gjennomførte sitt første barentsprosjekt i 2019 med seks russiske skiløpere på startstreken. Erfaringene fra samarbeidet med skiklubben i Arkhangelsk var så god at de ønsker flere kommuner med i samarbeidet.  

I en artikkel i Troms Folkeblad (+artikkel) denne uka forteller daglig leder i et av Nord-Norges største skirenn, Ivar Holand, at en av planene for å videreutvikle skirennet er å styrke samarbeidet østover. I vinter hadde de med seks utøvere og to ledere som kom fra Arkhangelsk kommune. For neste års renn ønsker de å få med utøvere fra flere av kommunene i dette fylket. 

- Vi skal legge ned tid og ressurser for å lage et skikkelig opplegg den uka de er her. Det kan være samtrening med utøvere, trening med Team Veidekke eller noe sånt for å gi de mest mulig stimuli, sier Holand til Troms Folkeblad. 

30 unge skiløpere
Han håper at samarbeidet kan gi en flerdobling av antallet russiske utøvere i skirennet fra Setermoen til Bardufoss. 

- Jeg har en grunntanke om at hvis vi får 30 løpere neste år, så er det kjempebra. Men vi vet også at det er forbundet store kostnader med det. Arbeidsmålet er 30 russiske ungdomsløpere som går Reistadløpet i 2020, sier Holand. 

På sin facebookside skriver Reistadløpet at de har fått veldig positive tilbakemeldinger fra samarbeidspartneren i Arkhangelsk også. Fra fylkesordføreren fikk de denne meldingen tidligere i høst: 

«I would like to confirm the intention of Arkhangelsk to enable its skiers to participate well in Reistadløpet. Skiing is developing succesfully in Arkhangelsk, its demand is increasing among children and grown-ups, coaches’ qualifications are improving steadily. We are ready to start negotiations about Arkhangelsk skiers’ participation in Reistadløpet at any time convenient for you. I am confident that our sportsmen’s participation in the race of such a scale will become a milestone in their sport skills development. Arkhangelsk sportsmen, in their turn, might become a discovery for the sports community of northern Norway».

Frist 1. november
Ungdomsarbeid er sentralt i utvikling av Reistadløpet og da er det naturlig for dem å løfte frem en bred barentsprofil også. 

For Reistadløpet, som skal gjennomføre et prosjekt i første kvartal av 2019, vil 1. november være en sentral dato for å få sendt inn sin søknad. Det er fristen for alle prosjekter som har oppstart i januar, februar og mars. Rekker de ikke fristen 1. november er neste mulighet 1. februar, men når Reistadløpet arrangeres 28. mars i 2020 vil det blir veldig sent for deres prosjekt. 

Barentssekretariatet ser frem til å motta Reistadløpets og en rekke andre gode prosjektsøknader utover høsten, og ønsker alle lykke til med dette arbeidet. 

Gå til Reistadløpets nettside. 

 

­­