Nytt søknadsskjema for barentsprosjekter

Vi har modernisert designet for alle våre søknadskjemaer.

Litt endret design, noen nye spørsmål og noen nye krav til søknader er det, men i all hovedsak vil det aller meste være kjent for de erfarne søkerne. Ta en titt på sekretariatets nyutviklede søknadsskjema. 

Gå til ny søkeportal

Dersom du åpner en ny søknad i dag vil du se at mye har endret seg i oppsettet i vår søkeportal. For deg som søker er det likevel ikke snakk om så mye nytt når du først åpner et søknadsskjema, men noen små endringer har vi gjort. 

Viktigst for deg er det at din brukerkonto i søkeportalen er den samme som før. Det betyr at brukernavn og passord er som før og alle dine tidligere fullførte søknader fortsatt er tilgjengelig, De vil imidlertid ikke ligge tilgjengelig på din nye "Min Side", men bak en link til det gamle systemet. Dette finner du ut av. 

Nytt design, samme spørsmål
Når du åpner skjemaet vil du fort se at det er et kjent oppsett og velkjent kronologi. Den første endringen dere vil oppdage er at vi nå ber om en hovedsamarbeidspartner. I dag er det en utfordring for oss at mange søkere setter opp 15-20 samarbeidspartnere i et prosjekt, fordi samtlige som deltar blir inkludert som samarbeidspartner. Det vil fortsatt være fullt mulig å registrere alle samarbeidspartnerne i et prosjekt som før, men vi ønsker at dere skal løfte frem en samarbeidspartner som dere har det tetteste samarbeidet med. 

På deltakersiden vil dere også se at vi har blitt mer detaljerte i hva vi etterspør. Vi har splittet skjemaet opp i flere aldersgrupper og vi etterspør også hvilke regioner dere regner med at deltakerne vil være fra. Vi skjønner at svært få har detaljert info om hvor mange som skal delta i et prosjekt, men vi regner med at dere kan anslå et antall, hvor gamle de vil være og hvor de kommer fra. Dette er viktige tall for vår statistikk og ikke minst for å anslå omfanget av prosjektet i vår saksbehandling. 

Mer detaljert prosjektbeskrivelse. 
På siden for prosjektbeskrivelse har vi også gjort noen endringer og vi har splittet opp beskrivelsen i flere konkrete spørsmål. Dette for at vi skal styre mer hva vi ønsker å få svar på fra søkeren for en god saksbehandling av prosjektet. I det gamle oppsettet var det mye opp til søkeren å finne ut hva vi ønsket og det første ofte til at vi fikk lange søknader med informasjon som ikke var relevant, eller at vi fikk for lite informasjon. Det håper vi vil bli bedre i det nye oppsettet. 

Et helt nytt steg i søknaden er spørsmålene om samarbeidsmotivasjon. For å få bedre kunnskap om hvorfor folk ønsker å engasjere seg i prosjektsamarbeid, ønsker vi at dere skriver litt om hva som motiverer dere og hva dere synes er det viktigste resultatet av samarbeidet. Denne informasjonen ønsker vi også å bruke i vårt informasjonsarbeid for å styrke forståelsen av hvorfor prosjektsamarbeid er viktig. 

Nytt budsjettoppsett
Budsjettoppsettet ser helt nytt ut ved første øyekast, siden de gamle tabellene er fjernet. I realiteten er oppsettet ganske identisk med det forrige og det er bare designet som er endret. Dette er gjort i første rekke på grunnlag av normen for universell utforming av søknadskjemaer, som blant annet skal gjøre det enklere for blinde og svaksynte å bruke skjemaet. 

Skjemaet autosummerer seg som før og budsjett og finansieringsplan må samsvare for at søknaden skal kunne sendes inn. 

Mottak av statsstøtte
Et annet søknadsteg som har kommet inn er spørsmålet om dere har mottatt annen statsstøtte de siste tre år. For det er slik at dersom en organisasjon har mottatt bagetellmessig støtte over den tillatte terskelverdien, så må støtten tilbakebetales med renter. Dersom vi ser at noen av våre støttemottakere har mottatt for mye statsstøtte i løpet av de siste tre regnskapsår, er vi pliktig å varsle ESA (EFTA Surveillance Authority ) om dette.

Nå må det nevnes at vi har gått gjennom alle våre søkere de siste årene og kan ikke se at noen er i nærheten av å overskride reglementet for bagatellmessig støtte. Så sjansen for at du havner i søkelyset her for et idrettsprosjekt er ikke til stede. Likefullt må dere oppgi alle andre statsmidler dere har mottatt de siste tre år slik at vi er informert om dette, uansett hvor liten støtten er.  

Da er det bare å ønske dere alle lykke til i det nye skjemaet og vi er sikker på at det ikke kommer til å bli noe hinder for at dere skal kunne sende inn akkurat like mange søknader som før. Skulle det oppstå komplikasjoner, skal dere ikke være redd for å ta kontakt med vår skjemaekspert Jonas slik at han kan løse dette. 

Jonas Sjøkvist Karlsbakk
E-post: jonas@barents.no
Tlf: 913 96 943

­­