Flere søknadsfrister for barentsprosjekter

Barentssekretariatet utvider antall søknadsfrister til neste år for å gjøre det enda enklere for deg å søke.

Allerede 15. januar er første søknadsfrist for 2020. 

­­

Innføringen av søknadsfrister, som vi begynte med i 2019, har fungert fint både for oss og for de fleste søkere. Vi ser imidlertid at vi ønsker en større fleksibilitet, spesielt på høsten. Derfor øker vi antallet frister til totalt syv. 

Under ser du alle de nye fristene for prosjektsøknader i 2020. 

 
Søknadsfrist Prosjektmøte  Styremøte
15. januar 4. og 5. februar 12. mars
15. mars 31. mars og 1. april 5. juni
15. mai 27. og 28. mai 5. juni
     
1. august 18. og 19. august 15. oktober
1. september 15. og 16. september 15. oktober
1. oktober 13. og 14. oktober 3. desember
1. november 17. og 18. november 3. desember