- Barents er en viktig del av Arktis

Barentsregionen er det området i Arktis med størst utviklingsmuligheter, var guvernørene i Talking Barents panelet i St. Petersburg enige om.
Talking Barents St. Petersburg.

Debattpanelet under Talking Barents på Arctic Forum 2019 i St. Petersbrug

"Den viktigste plattformen for den nære grenseoverskridende kontakten mellom Russland og Norge er Barentssamarbeidet", sa Erna Solberg til Valdimir Putin denne uken. Under Talking Barents St. Petersburg fortalte guvernører fra de 14 regionene om suksesshistoriene som Erna refererte til. 

Se bildene fra debatten. Alle foto Jonas Sjøkvist Karlsbakk, Barentssekretariatet.,
 

Talking Barents St. Petersburg

Det enorme toppmøtet International Arctic Forum i St. Petersburg er nettopp ferdig. Forumet hadde Vladimir Putin, Erna Solberg og Stefan Løven og andre statsledere på deltakerlisten, og i sine innlegg trakk alle disse frem betydningen av samarbeid for å sikre utvikling i nord. Dette med tanke på ressursene som regionen byr på og behovet for å møte klimautfordringene som man nå står ovenfor.

Igor Orlov (t.v.) og Lars Georg Fordal. (Foto: Jonas Karlsbakk)

Suksesshistorier
Når seks guvernører og regionsledere fra Barentsregionen satte seg ned for å diskutere suksesshistorier fra nord under Talking Barents dagen etter, var alle enige om at Barentssamarbeidet er det samarbeidsorganet i Arktis som har størst muligheter til å møte disse mulighetene og utfordringene. Regionlederne brukte det meste av sin tilmålte tid til å fortelle om de mange gode resultatene som er oppnådd gjennom Barentssamarbeidet i løpet av de 26 årene det har eksistert. Noe av det som ble lagt vekt på av mange er at Barentssamarbeidet og Arktisk Råd komplimenterer hverandre fordi Barentssamarbeidet har konkrete samarbeidsprosjekter.

Barentssekretariatet var invitert til å arrangere denne paneldebatten under International Arctic Forum, og debatten ble ledet av Thomas Hallberg ved det internasjonale sekretariatet.

Som representanter fra regionene satt Magdalena Andersson fra Västerbotten, Ragnhild Vassvik fra Finnmark, Willy Ørnebakk fra Troms, Pentti Malinen fra Kainuu, Igor Orlov fra Arkhangelsk og Arthur Parfenchikov fra Karelen. I tillegg var Sergei Ivanov, russiske presidentens representant for miljøvern, økologi og transport, invitert, samt russisk og svensk ambassadør til Arktis, Nikolay Korchunov og Lyrvall Bjorn.I tillegg deltok sekretariatsleder Lars Georg Fordal i panelet og fortalte om omfanget av Barentssekretariatets prosjektprogram. 

Sergey Ivanov og debattleder Tomas Hallberg.

Mest utviklet
Tidligere første viseminister og forsvarsminister Sergej Ivanov kunne konstatere at Barentsregionen er den mest utviklede regionen i hele Arktis. Russland vil ha et sterkt fokus på klima, og de er nå er i ferd med å rydde opp i områder som Franz Josefs land.

Ivanov pekte videre på det unike miljøsamarbeidet i Øvre Pasvik Naturreservat samt det gode samferdselssamarbeidet mellom Finnmark og Murmansk. Flere eksempler på konkret miljøsamarbeid ble trukket frem av de andre i panelet, som for eksempel tilgang på rent vann.

Fokus på ungdom er også viktig med tanke på fremtiden, slik at man tidlig skaper kontakt over grensen. Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik trakk frem Arctic Skills, som fremmer samarbeid mellom yrkesskoleelever, og dermed hever status på yrkesutdanningen.

Alt i alt er det unison enighet om at samarbeidet er viktig og at man må søke å styrke det videre samt gjøre det mer kjent.

Artikkelen bygger på en pressemelding sendt ut av Finnmark fylkeskommune.

Følg linken under for å se hele debatten: 
https://play.live.dfw.ru/stream/id1038/6904.html?lang=en&fbclid=IwAR3CbxAfqzZQWvkaH8MYoLn1jkgU6ZQvDGYSEXCs37E83oTw0qEh7GqZ6W4