Andrej Sjaljov utnevnt til Ridder av 1. klasse

Stor heder til Barentssekretariatets leder i Russland, Andrej Sjaljov, for sitt virke til utvikling av de norsk russiske forbindelser.
Ridder

Почетный консул в Мурманске Эрик Сведал вручил Королевский орден заслуг Кавалера 1 класса Почётному консулу Андрею Шалёву. (Фото: Ларс Георг Фордал)

Barentssekretariatets kjære kollega Andrey Sjaljov ble i dag utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjentsorden for sitt virke for utvikling av de norsk-russisk forbindelser i egenskap av å være honorær konsul i Arkhangelsk.­­

Andrej Sjaljov ble utnevnt til norsk honorær konsul i Arkhangelsk i september 2010. (Foto: Jonas Karlsbakk)

Andrej Sjaljov har vært ansatt i Barentssekretariatet siden midten av 90-tallet og har vært en nøkkelperson i arbeidet med å utvikle Barentssamarbeidet nesten siden etableringen av samarbeidet i 1993. Han har i alle disse årene fungert som Barentssekretariatets leder for våre tre Russlandskontor i Murmansk, Arkhangelsk og Naryan Mar. 

Arbeidet han har gjort for Barentssekretariatet var mye av årsaken til at han den 17. september 2010 ble utnevnt til honorær norsk konsul i Arkhangelsk. Under en tilstelning i Arkhangelsk den 20. september ble han av H.M. Kongen utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for sitt virke for utvikling av de norsk-russiske forbindelser i egenskap av å være honorær norsk konsul i Arkhangelsk. Hedersbevisningen ble overrakt Sjaljov av generalkonsul Erik Svedahl. 

- Andrej er en engasjert ressursperson som hver dag gjør en betydelig innsats for å styrke norsk-russiske forbindelser, sa generalkonsul Svedahl under overrekkelses-seremonien.

Sekretariatsleder Lars Georg Fordal var til stede på utnevnelsen i Arkhangelsk. 

- Det er én person vi spesielt kan takke for at vi har et godt og aktivt naboskap mellom Nord-Norge og Arkhangelsk, Andrej Sjaljov. Du gjør folk til bedre naboer hver dag. Du gjør Arkhangelsk og Barentsregionen til mer interessante steder å bo for våre ungdommer. Nå får du kongens fortjeneste medalje for dette og din innsats som honorær konsul. Det er vel fortjent! Gratulerer, sa Fordal i sin tale. 

­­