Regionrådet vil ha visumfrihet

Ragnhild Vassvik har gjennomført sitt første regionsrådsmøte som leder.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik møtte kolleger fra Finland, Russland og Sverige da hun i Rovaniemi i dag ledet første møte i Barents regionråd under Finnmarks lederskap.­­

Satser på ungdom
Finnmark kjører i to-spann med Sverige som har det nasjonale lederskapet, og hos begge er satsingen på ungdom en viktig prioritet. Samarbeidet har et eget ungdomsråd som er satt sammen av engasjerte mennesker fra hele regionen.

Rådet har som målsetting å styrke attraktiviteten til Barentsregionen og gjøre det mer relevant for dagens ungdom å utdanne seg og bosette seg i nord. For å støtte dette viktige arbeidet ble det besluttet å finansiere ungdomsrådet for 3 år.

Møte i Barents regionråd

Folk-til-folk samarbeid
En viktig forutsetning for folk-til-folk samarbeid i nord er muligheten til lett å komme i kontakt med hverandre. Dette er spesielt viktig for oss her i nord som bor spredt over store områder. Gjennom erfaringsutveksling lærer vi av hverandre og skaper bolyst og utvikling. Det norske grenseboerbeviset på den norsk/russiske grensen er et utmerket eksempel på dette.

Oppfordrer til visumfri bevegelse
Visumfri bevegelse bør også gjelder for hele Barentsregionen. Rådet oppfordrer derfor myndigheter med å jobbe videre med en slik ordning. Visumfrihet er et viktig virkemiddel for styrket kontakt over grensene.

I dag har vi unike møteplasser som Barents Games hvor nesten 1000 idrettsungdom får anledning til å konkurrere med hverandre. Visumfrihet vil gjøre det betraktelig enklere for ungdom og andre til å møtes.

Vil revitalisere Barentssamarbeidet
- Med lederskapet ønsker vi å revitalisere Barentssamarbeidet, uttalte Ragnhild Vassvik.

- Rådet må bli en arena for reel politisk dialog her i nord. Jeg er derfor glad for at vi kom til enighet om en felles uttalelse når det gjelder fri bevegelse i Barentsregionen, sa fylkesordføreren.

Dialogen og samarbeidet i nord fortsetter ufortrødent videre:

- Det er gledelig, avsluttet Vassvik.