Ønsker norsk-russisk generasjonskonferanse

Vil lære om den samiske urbefolkningen og eldres situasjon i Russland.

Eldrerådet i Nordland ønsker å arrangere en felles generasjonkonferanse i 2019, og vil lansere ideen for sin russiske partner "Barn av den store fedrelandskrigen" under besøket i Murmansk. 

Turen er et samarbeid med organisasjonen "Barn av den store fedrelandskrigen", som er det nærmeste man kommer en «eldreorganisasjon» i Murmansk.

Ønsker en felles Generasjonskonferanse i 2019
- Vi ønsker å lansere ideen om en felles Generasjonskonferanse i 2019. Det hadde vært flott å kunne arrangere en slik konferanse i samarbeid med tilsvarende organisasjoner i Murmansk til neste år, sier Grethe Bang fylkestingets representant i eldrerådet.

Generasjonskonferansen har vært arrangert av de tre medvirkningsorganene; Ungdommens fylkesråd, Rådet for likestilling av funksjonshemmede og fylkeseldrerådet siden 2007.

Flere møter
Eldrerådet skal møte varaminister Svetlana Videneeva i departementet for sosial utvikling og og organisasjonen Barn av den store fedrelandskrigen. I tillegg skal de besøke Generalkonsulatet. En dag er satt av til besøk i Lovozero, hvor hovedtyngden av russiske samer bor.

Barentssekretariatet har støttet prosjektet med 100 000 kroner. 

Artikkel hentet fra NFK sin nettside.