Geografisk prioriteres prosjekter som involverer en eller flere av følgende russiske regioner; Murmansk, Arkhangelsk, Komi, Nenets, Karelia, Kaliningrad, Sankt Petersburg, Leningrad fylke og Moskva.

For å søke disse midlene og lese mer om kriteriene som brukes når disse midlene deles ut, henviser vi til Helse- og omsorgsdepartementets nettsider via følgende link:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/internasjonalt-helsesamarbeid/innsikt/helsesamarbeidet-med-russland/id715987/