Normal saksbehandling i påvente av UD-avtale

Barentssekretariatet oppfordrer alle med en prosjektidé i magen om å fortsette planleggingen og sende inn sin søknad.

Barentssekretariatet venter på en ny avtale med Utenriksdepartementet om friske tilskuddsmidler til Barentsprosjekter for 2018. I mellomtiden kan framtidige prosjektsøkere søke midler som normalt. 

Barentssekretariatet skal gå over fra en treårig tilskuddsavtale til årlige oppdragsbrev med bevilgninger fra UD. I overgangen mellom ny og gammel avtalepraksis må pågående prosjekter avsluttes og innrapporteres. I denne perioden vil søknadsprosessene hos Barentssekretariatet gå som vanlig, men i første halvår vil det bli noe lavere prosjektaktivitet enn tidligere. Barentssekretariatet og UD samarbeider om å legge til rette for en god overgang til den nye ordningen som senest vil være på plass 1. juli 2018. 

I mellomtiden oppfordres interesserte til å søke som normalt. 

- Det har alltid vært enkelt å søke Barentssekretariatet om støtte, og det skal det fortsatt være. Vi beklager at det i en overgangsfase kan bli færre prosjekter som får støtte fra oss, men for de aller fleste vil aktiviteten gå som normalt. Vårt hovedbudskap til våre søkere er: søk som før, sier daglig leder i Barentssekretariatet Lars Georg Fordal. 

I og med at ny avtale for 2018 ikke er på plass før 1.juli, vil det dessverre ikke være mulig å utbetale hverken forskudd eller sluttoppgjør før etter denne dato.

Nye søknader vil bli behandlet fortløpende av Barentssekretariatets saksbehandlere. 

Du kan søke Barentssekretariatet om midler til samarbeidsprosjekter mellom Norge og Russland her:

https://barents.no/nb/sok-stotte­