Må prioritere et knippe prosjekter

Årets nedskjæringer gjør at færre søkere får midler.

Barentssekretariatet må avslå flere søknader enn tidligere denne høsten. Årsaker er at potten med prosjektmidler er mindre enn før.

Siden prosjektstøtten til Barentssekretariatet fra Utenriksdepartementet er redusert i 2018 etter inngåelsen av en ny avtale om prosjektmidler, har mange gode Barents-prosjekter fått avslag denne høsten. 

 

– Jeg har full forståelse for at folk er skuffet. Det er trist å si nei til støtte til gode Barents-prosjekter. Vi må forholde oss til den potten med prosjektmidler som vi har tilgang på. Derfor må vi høsten 2018 si nei til en rekke gode søknader, sier daglig leder i Barentssekretariatet, Lars Georg Fordal. 

 

Barentssekretariatet har mottatt like mange søknader som samme periode i fjor, men prosjektstøtten fra Utenriksdepartementet har gått ned fra 33 millioner i 2017 til 14 millioner i 2018. 

 

Under prosjektmøtet i forrige uke behandlet Barentssekretariatet søknader for over seks millioner kroner, men hadde kun to millioner kroner å dele ut. 

 

Prioriterer ungdom og spredning

På grunn av situasjonen har de ansatte måttet velge bort prosjekter til fordel for prosjekter med annen tematikk og målgruppe. 

 

– Saksbehandlerne våre har hatt en knalltøff prioriteringsjobb, og mange prosjekter som ellers ville fått støtte har i denne omgang fått avslag. Vi har prioritert prosjekter som har tematisk spredning, og som involverer ungdom, sier Fordal.

 

Oppfordres til å søke

Fra nyttår vil Barentssekretariatet ha nye friske midler å dele ut, og fra midten av oktober er søknadsportalen åpen for nye søknader. 

 

– Vi ber søkerne om å ikke fortvile. Årets situasjon er beklagelig, men vi kommer sterkere tilbake neste år. I 2019 vil vi ha 25 millioner kroner i prosjektmidler, og vil være tilbake med støtte til et bredt spekter av søkere. 

 

Spørsmål om prosjektstøtte kan sendes til info@barents.no

 

­­