Flere bruker grenseboerbeviset

Antallet passeringer over Storskog gjort med grenseboerbevis har økt markant sammenlignet med 2016.

Tallene er klare for antallet grensepasseringer over Storskog i 2017. Særlig antallet passeringer gjort med grenseboerbevis har økt markant sammenlignet med 2016.

Politiets tall for 2017 viser det høyeste antallet grensepasseringer siden 2014. Totalt dette året har det vært 265 177 passeringer over Storskog. I 2016 var det samme tallet 235 469.

- Interessen er blitt større for å krysse grensa og terskelen er lav. Bedre infrastruktur gjør det enklere å besøke byene i grenseområdet. Ordningen med grenseboerbevis er både populær og fungerer godt, sier Marit E. Jacobsen, rådgiver i Barentssekretariatet i Kirkenes.

 

 Ikke bare handleturer

- Folk drar ikke bare for å handle billige varer, Barentssekretariatet ser at også interessante kulturtilbud og lokale fasiliteter lokker reisende over grensa, sier Jacobsen.

Denne helgen kan for eksempel norske tilreisende oppleve det verdensberømte Bolsjoi-teateret fra Moskva når de gjester grensebyen Zapoljarnyj med balletklassikeren «Nøtteknekkeren».  

Sammenlignet med 2016 er det en økning på 25,5 prosent i antallet som reiser over Storskog på grenseboerbevis. I 2017 var det totalt 46 364 grenseboerpasseringer mot 36 937 i 2016. Når det gjelder russiske borgere som reiste på grenseboerordningen, var tallet 25 278 passeringer i 2017 mot 19 980 i 2016. Dette er en økning på 23,6 prosent.

 

Kontakt

- Trafikken viser at folk ønsker kontakt med sine naboer og er nysgjerrige på hverandre. Vi håper at denne tendensen fortsetter i 2018, sier Jacobsen.

Med et grenseboerbevis kan alle som bor innen 30 km fra den norsk-russiske grensen fritt besøke det norske grenseområdet. Avtalen har eksistert siden 2012 og gjelder om lag 9 000 personer bosatt i Finnmark, og rundt 40 000 på russisk side av grensen.