Seminar om fremtidens grensekontroll

Passkontroll Storskog

En eller annen gang i fremtiden blir det slutt på manuell passkontroll på Storskog, men hvor mange år er det til? (Foto: Jonas Karlsbakk)

Onsdag 24. mai klokka 11.00 inviterer Barentssekretariatet til seminar for å rette blikket inn i fremtiden og hvordan grensekontrollen kan bli mer effektiv. Hvor mange år går det før det vi i dag tenker er science fiction blir en helt vanlig del av kontrollen ved den norsk-russiske grensa?

­­

Onsdag 24. mai er det 5 år siden grenseboerbeviset ble innført for beboere i Sør-Varanger og Petsjenga kommuner. Mange mener det har vært en 5-årig suksesshistorie og skapt langt mer trafikk over den norsk-russiske grensa enn det de fleste så for seg.

Det som for mange i de to grensekommunene begynte som en spe nysgjerrighet over hva som befinner seg på andre siden av grensa, er i dag blitt en ukentlig syssel.

- Det er ikke lenger bare drivstoff, tobakk og billig alkohol som handles. Stadig flere benytter seg av hele spennet av tilbud i grensebyene Nikel, Zapoljarny og Kirkenes, sier Lars Georg Fordal som er sekretariatsleder ved Barentssekretariatet. 

Pilene peker oppover
For nordmenn er det alt fra et dypdykk i det som en gang var fremmede russiske matvaner, til byggvarer, tannhelsetjenester og pedikyr. De russiske grenseboerne har bidratt til at Kirkenes har fått to nye kjøpesenter og at Sør-Varanger har blitt et handelssentrum i Øst-Finnmark. Etter noen år med nedgang i grensetrafikken, peker nå pilene for grensestatistikken rakt oppover mot nye høyder. 

- Det er på høy tid at vi får nye grensestasjoner både på norsk og russisk side for å ta unna veksten. Med et enklere visumregime vil veksten bli enda større, tror Fordal. 

I anledning 5-års markeringen inviterer han derfor til rundebords-seminar på Barentssekretariatet, med norske og russiske fagfolk innenfor ulike sektorer av grensekontrollen. I tillegg kommer Diane Friberg fra Safran Group. Et firma som spesialiserer seg på å utvikle effektive og høyteknologiske løsninger for grensekontroll, der automatisering er nøkkelen og bruk av stempel og fyllepenn er historie. 

Effektivisering
- Noe av det vi retter fokus på i seminaret er en effektivisering av visumregimet for å gjøre det enklere for folk flest å kunne reise til Russland eller Norge. Dernest kommer de tekniske løsningene på grensa som skal gjøre selve grensekryssingen langt enklere, sier Fordal. 

Viktige tema for seminaret vil derfor være invitasjonsfrie visum for nordmenn, grenseboerbevis i hele Finnmark eller Nordland, Troms og Finnmark, 72-timers visumfrihet og elektroniske visum på internett.

- Alt dette er fullt mulig å få til, selv om det vil kreve både tålmodighet og hardt arbeid å få alle med på slike løsninger, avslutter Fordal. 

Se programmet for seminaret under her: 

11.00

Introduction by Lars Georg Fordal

Head of the Norwegian Barents Secretariat

11.05

Runar Sjåstad
County Mayor, Finnmark

11.15

Alexandr Morozov

Mayor of Pechenga municipality

11.25

Sergey Shatunovskiy-Byurno

Consul General of the Consulate of the Russian Federation in Kirkenes

11.40

Vegard Valli

Head of Visa section, Royal Norwegian Consulate General

11.50

Vibeke Selmer

The Norwegian Ministry of Justice and Public Security

12.00

Jørgen Holte

Finnmark Police District

12.10

Diane Friberg
Safran group

12.30

Open discussion
Comments, questions and answers

13.00

Lunch

Last ned programmet i PDF-format

Questions about the program, contact
Marit E. Jacobsen
E-mail: marit@barents.no
Telephone: +47 993 09 688
 

­­