Russiske journalister følger valget

Den siste uken har 10 russiske journalister fulgt valgkampen i Norge og lært om det norske demokratiet.
Russiske journalister

De russiske journalistene besøkte valgstands i Bodø på lørdag, hvor de blant annet fikk høre hva Venstre i Nordland har som sine kampsaker i dette valget. (Foto: Anki Gerhardsen)

Hva betyr demokrati på norsk? Denne uken har ti russiske journalister vært i Bodø og Oslo for å følge det norske valget og lære mer om vårt politiske system. 

­­

Hvert år inviterer Barents Press Norge til 3-4 kurs for norske og russiske journalister hvor de setter fokus på aktuelle temaer i regionen. Et av de mer faste kursene er de med fokus på politikk i forbindelse med valg i enten Russland eller Norge. Denne uken har derfor 10 russiske journalister tatt turen til Bodø og Oslo for å følge innspurten på den norske valgkampen. Barentssekretariatet har vært en av de viktigste støttespillerne for denne kursserien og støttet prosjektet med 800 000 kroner. 

Her diskuteres pressens rolle i demokratiet. (Foto: Anki Gerhardsen)

Digitalt samfunn
Kurset ble innledet med en sesjon om hvordan de skal bli bedre til å jobbe som journalist i et stadig mer digitalisert samfunn. Internett har revolusjonert arbeidsmetodene til journalister, hvor veldig mye informasjon ligger bare et tastetrykk unna. 

I Bodø har de også hatt workshop med norske journalister og sett på hvordan norske og russiske kolleger kan samarbeide i å utvikle felles prosjekter. Det ble også tid til en runde i Bodø sentrum for å høre med de ulike politiske partiene hva de står for og hva som er hovedfokus i den norske valgkampen.

Følger valginnspurten
Kurset avsluttes i Oslo på valgdagen hvor de blant annet fikk møte russlandsekspert Julie Wilhelmsen for å lære mer om Norges forhold til Russland. De skal innom et valglokale og kvelden avsluttes med valgvake sammen med partiene. ­

Barents Press er et nettverk av journalister i Barentsregionen, som ble etablert tidlig på 90-tallet like etter etableringen av Barentssamarbeidet. Års-konferansen som veksler mellom å arrangeres av de fire landene er det viktigste møtepunktet, men de siste årene har de også sett på muligheter for å utvikle flere arenaer for samarbeid. 

Journaliststudent Øistein Falch snakker om hva som er tabu i norsk presse. (Foto: Anki Gerhardsen)

Et av disse initiativene er kursserien for norske og russiske journalister, som ledes av Anki Gerhardsen. Kursene er åpen for journalister fra hele Norge, men vil alltid ha et fokus på problemstillinger som er aktuelle i de regionene som inngår i Barentsregionen. Dersom du er interessert i å vite mer om kommende kurs, ta kontakt med prosjektleder Anki Gerhardsen i Barents Press Norge på e-post: anki.gerhardsen@gmail.com. 

Reisestøtte for journalister i Norge og Russland
Dersom du er norsk eller russisk journalist og har lyst til å dra til ditt naboland for å lage stoff om aktuelle temaer i Barentsregionen, kan du søke Barentssekretariatet om reisestøtte. Du må kunne vise til en plan om hvilke medier du skal publisere stoffet ditt i og en plan for hvor du skal reise og grovt om hvilke tema du skal ta opp. 

Barentssekretariatet kan da dekke opp til 70 prosent av de faktiske reisekostnadene. For mer informasjon om denne muligheten, kontakt Jonas Karlsbakk i Barentssekretariatet: jonas@barents.no eller på telefon +47 913 96 943. 

Les mer om reisestøtteprogrammet her.