- Reineiernes viktigste møteplass

Reindriftere fra hele verden samlet seg i Jokkmokk for erfaringsutveksling
Участники конгресса оленеводов в Йоккмокке

21 av 29 regioner var representert under verdenskongressen for reindriftere i Jokkmokk
(Foto: Ida Holm Hansen)

I Skandinavia vil de fleste forbinde reindrift med samer, men det er faktisk 29 ulike reindriftsregioner rundt om på den nordlige halvkule. Barentssekretariatet deltok da reindrifterne samlet seg for kongress i Jokkmokk sist uke.

Mikkel Anders Kemi, nestleder ved det internasjonale reindriftssenteret (Foto: Fia Kaddik)

Reindriftere fra hele verden møtes kun hvert fjerde år, og under kongressen i Jokkmokk hadde delegater fra hele 21 av reindriftsregioner mulighet til å delta. 20 av 29 regioner befinner seg i Russland. For dem blir kongressene derfor ekstra viktig.

- Reineierne, særlig i Russland, har nok ikke mange slike arenaer hvor de møter reineiere fra andre land og regioner, sier Mikkel Anders Kemi fra det internasjonale reindriftssenteret.

Barentssekretariatet bidro med hele 738 000 kroner til gjennomføringen av kongressen i Jokkmokk.

Viktig folk-til-folk samarbeid
Han synes det er like viktig for reineiere fra andre områder å treffes, slik at de kan ha erfaringsutvekslinger og knytte bånd mellom reindriftsfolkene.

- Dette er virkelig ‘folk til folk’ samarbeid og er nok den viktigste møtearena for reineiere rundt hele arktisk, sier Kemi.

Det var reindriftere fra 14 av de russiske regionene samt Norge, Sverige, Finland, Mongolia, Skottland, Grønnland og Canada på kongressen. Bare Kina og USA var forhindret fra å delta.
 

Vadim Parfyonov representerer regionen Irkutsk (Foto: Tatiana Egorova)

- Viktig forum

- Jeg deltar for andre gang og jeg syntes det er veldig givende med slike kongresser, sier Vadim Parfyonov, representant for regionen Irkutsk i Russland.

Han har drevet med reindrift siden han kunne gå, og hans forfedre før ham. Han syntes et slikt forum er kjempeviktig. Viktige temaer som blant annet helse, miljø, mattradisjoner, ungdom, tradisjonelt handverk, forskning, utdannelse, dyrehold og utfordringer ble tatt opp under kongressen.

- Vi blir kjent med andre som jobber i samme næring som oss fra hele verden, utveksler erfaringer og kunnskap, lærer av hverandre og løser i fellesskap problemer vi alle møter på under arbeidsdagen.

Under kongressen kom det blant annet fram at regionene sliter med flere av de samme problemstillingene som har oppstått på grunn av klimaendringene, og de samme typene helseproblemene. Kongressen for verdens reindriftsfolk arrangeres av Association of World Reindeer Herders sammen med det internasjonale reindriftssenteret i Kautokeino.

Første gang i 1993
Første gang i historien reindriftere fra flere land møttes, var i 1993 i Tromsø under en internasjonal festival for reinsdyrsfolk. Da deltok reindriftere fra Norge, Sverige, Finland, Russland og Alaska. Dette møtet markerte begynnelsen for et unikt samarbeid over grensen mellom reindriftere i barents, og i 1997 gikk den første kongressen for verdens reindriftsfolk av stabelen i Nadym i Russland, og da deltok representanter fra de nordiske landene og Russland.

Kongressen i år gikk over fem dager, og hadde på timeplanen også en fagdag og en felttur i tillegg.

(Alle foto: ICR)

 

- I år hadde vi forlenget kongressen med en ekstra fagdag, noe det virkelig var behov for, da det er så mange felles temaer som berører de aller fleste. Samtidig blir det ved slike kongresser så mange temaer som kommer opp, at det kan bli mindre tid tid til erfaringsutvekslinger og diskusjoner. Derfor ble pausene flittig benyttet til slikt, og mange nye bekjentskaper og vennskapsbånd ble knyttet, sier Kemi

Sammensveiset gjeng
Representantene delte hytter på campingen i Jokkmokk og det gjorde at representantene på kongressen ble veldig godt kjent og sammensveiset. Blant annet var det en minglemiddag på campingen, og verdensmesterskap i lassokasting for reindriftsutøvere.

Det var også lagt inn en felttur til Laponia, med faglige forelesninger om blant annet biologisk mangfold, klimaendringer og vernede områder, der var omvisning på Naturrummet, guiding på bussene og informasjon om nærområdene, og også en kikk på ett reingjerdet der.

- Dette satte deltakerne pris på, og dagen ble brukt til erfaringsutvekslinger mellom reindriftsfolkene.

På lørdag var det reindriftens dag, der de forskjellige regionene presenterte reindriften i deres region. Dette var lærerrikt og det var kommet endel lokale reineiere også for å høre på dette.

- Det var nok mange av disse som fikk en ahaopplevelse av å høre om reindriften andre plasser, sier Kemi.

Barn og unge i reindriftsfamilier

Utstillingen av tegninger fra regionene besto i år av over 500 tegninger (Foto: Tatiana Egorova)

Som ved tidligere kongresser, var det også i år en egen utstilling av tradisjonell kunst fra regionene, og barnetegninger, som utgjorde mer enn 500 barnetegninger. Disse var samlet inn fra regioner hele verden over, og planen er å få laget en bok med utvalgte tegninger, som de også har gjort tidligere. Begge utstillingene ble godt besøkt, og informasjonskonsulent ved det internasjonale reindriftssenteret, Elna Sara sier seg veldig fornøyd med deltakelse på selve kongressen.

- Denne kongressen er den største sett i forhold til antall regioner som var representert, 21 av totalt 29 regioner i verden var her. Vi har estimert at det var omkring 250 personer hver dag under kongressen, noe som vi er meget fornøyd med, sier Sara.

I tillegg til utstillingen av barnetegninger og kunst, hadde Saminuorra i Jokkmokk også organisert en ungdomskonsert, der barn og unge fra reindriftsfamiliene deltok selv og underholdt. Saminuorrat bruker vanligvis å arrangere denne typen konsert under Jokkmokkmarknaden på vinteren, men nå hadde de laget en egen spesiell kongressutgave til ære for deltakerne. Yngste deltakeren på konserten var åtte år gamle Dergel Diodorova fra regionen Yakutsk i Russland, som viste fram tradisjonell dans fra sin region. Det ble også framførst sang og musikk, joik og strupesang av de unge deltakerne fra de forskjellige regionene.

Dergel Diodorova fra Yakutsk var den yngste deltakeren på ungdomskonserten (Foto: ICR)

Festmiddag
Søndagskveld var det avslutning med festmiddag og blant annet valg av vertskap for neste kongress. Denne festmiddagen var betalt av Jokkmokk kommune. Det ble Khanti Mansisk i Russland som får æren av å arrangere kongressen om 4 år. På kvelden var det 20 års feiring av World Reindeer Herders etablering. Dette ble en stor kveld med mange taler og diplomoverrekkelse.

- Det er viktig for oss å takke alle de frivillige som hjalp til under kongressen. Dette var til uvurderlig hjelp for oss som arrangører. Vi fikk også mye støtte fra lokalbefolkningen i Jokkmokk, og Jokkmokk kommune med praktiske gjøremål under kongressen. Dette er vi svært takknemlige for, avslutter Kemi.