Norsk-russiske kulturdager 2017

Kulturformidling for barn og unge blir ett temaene når kulturaktører fra Barentsregionen møtes i Tromsø i september.
NORU kulturdager 2015

Bilde fra de Norsk-Russiske kulturdagene i 2015 da de ble arrangert i Øst-Finnmark. (Foto: Jonas Karlsbakk)

Når Troms fylkeskommune inviterer til Norsk-russiske kulturdager i år er det fokus på festivalsamarbeid og kulturformidling for barn og unge. 

Årets kulturdager arrangeres i Tromsø 12. - 14. september, der Troms fylkeskommune er vertskap i år. Kulturdagene er rettet mot inviterte kulturaktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland.

Deltakere fra kultursektoren skal sammen med kulturpolitikere og kulturbyråkrater fra begge land diskutere forutsetninger og muligheter for kunst- og kultursamarbeid regionene i mellom, samt utveksle erfaringer og  ideer til nye samarbeids-prosjekter og former for samarbeid. Arrangørene håper programmet vil gi gode muligheter for møter mellom eksisterende og nye norske og russiske samarbeidspartnere.

De norsk-russiske kulturdager arrangeres hvert år, men vekselvis i Nord-Norge og Nordvest-Russland. Dette er forankret i den Norsk-russiske handlingsplanen for kultursamarbeid i Nordområdene. I fjor gikk arrangementet av stabelen i Murmansk, der det ble fokusert på kulturlandskap, reiseliv og historie/kulturarv.

Kulturdagene i Murmansk samlet over 100 deltakere; 43 av disse fra norsk side.­­ Det er ventet rundt 80 deltakere på årets arrangement. Fra russisk side kommer det 25 deltakere fra Murmansk, Arkhangelsk, Karelia og Komi.

­­